Tiä lövvymmöškola on Anus-Petroskoi -tien varres. Matkua Anuksespäi on 60 kilometrua da Petroskoipäi 90 kilometrua. Suurel juamalpäi pidäy vie ajua puolentostu kilometrua päivänlaskuhpäi.