Hierun juuret

Meijän školas algoi ruadua tutkimusluageri "Omat juuret". Suuren ruavon luajittih lapset keviäl, kerättih materjualua "Hierun rahvas" ainehistokse. Tiijot keräimmö školan muzeih. Luageris oli äijy dieluo: vastaimmo rahvahii, kuduat ollah ezmäžet eläjät Ylä-Anukses. Lapset azuttih hierun kartan, keräimmö kirjutuksii oman hierun histourieh da hierun rahvahih niškoi. Olimmo lapsienkele Anuksen muzeis, kus meile ozutettih karjalan vehkehii da saneltih karjalan histouriedu.

Kezäkuul oli luagerin toine vaiheh. Täl kerdua lapsienkele kabrastimmo voinukalmažii. 17 km hieruspäi mečäs on mustomerki saldatoile, kuduat kuoltih voinal 1940 vuvven. Myö sinne kävyimmö, kabrastimmo da kruasiimmo kalmažen, sanelimmo lapsile sen voinan niškoih. Tämä dielo on mustospiettävy, lapsi pidäy opastua suvaija omua muadu da rahvastu.


Kuva da kirjoitus: L'ubov' Rubets