Veškelyksen kylä


Veškelyksen kylä on kaunehel kohtal järvilöin keskes. Kylä on karjalazimbii kogo Karjalan Tazavallas - eläjis kaksi kolmattu vuittii ollah karjalazet. Kyläs kuulou karjalan kieldy. Eläjiä kyläs on 640 hengie. Kyläs on škola, päivykodi, orboloin kodi, poštu, kaksi laukkua, tervehysazemu, mečänkuadajua, raudutienruadajua, Ignoilas on vezivoimalaitos, kudai andau ruaduo sähkötehnikoile. Ga ruavottomus on probliemu.

Alolijois kuvis (a) Nuoret pajattajat. Kuvas oigiel kylän piälikkö Svetlana Loginova, (b) Šuojujogi andau voimua, (c) Veškelyksen tsasounu.

pajattajat
elektrostantsii
časounu