Tuuksen päivykodi Kurgine


Tuuksen päivykodi "Kurgine" kuuluu Tuuksen školah da ongi ihan školan vieres. Lapsienkazvattajua školas on seiččie. Päivykoin johtajannu ruadau L'ubov' Tuttujeva.Elostandan da opastundan välis pidäy huogavuo.Päivykoin johtai L'ubov' Tuttujeva.