Kyzelylistu opastujile

 1. Mindäh sinä opastut karjalan kieldy?
 2. Äijygo karjalastu eläy Karjalas jälgimäzen rahvahanlaskendan mugah?
 3. Midä pidäs luadie, gu nuoret ruvettas opastumah karjalua?
 4. Kui ammui sinä jo maltat karjalua?
 5. Miäriä omat tiijot karjalan kielen maltamizes?
 6. Mi sinun mieles on jygevin karjalan kielen opastumizes?
 7. Mi auttas sinuu opastuo karjalan kieldy parembi?
 8. Mittuzet sinun mieles pidäs olla karjalan kielen luvendot?
 9. Midä ližiä tieduo sinä tahtozit suaha karjalazis, karjalan kulturas, muus?
 10. Kui äijän runuo sinä voit sanuo ulguo karjalakse?
 11. Kui äijän pajuo voit pajattua karjalakse?
 12. Pagizitgo tänä kezän karjalakse, kenen kel, kui puaksuh?