Priäžän škola

Priäžän školas ruadau 54 opastajua, opastujua on 405. Priäžän škola vuvvennu 2006 täytti 135 vuottu. Sille on annettu 2. kevätkuudu v. 1945 Maria Melentjevan nimi. školal on pitky historii da škola eläy omii perindölöi: Kuva voimistelu-urokal.

Suomen kieli Priäžän školas

Suomen kielen opastamine Priäžän školas zavodih v.1981. Enzimäzenny opastajannu oli Anna Jefimova, syntyperäine karjalaine. Vuvven peräs tädä ruadou rubei jatkamah Tatjana Uljanova, kudai nämih päivihsähgi ruadau opastajannu. Suomen kieli on suannuh hyvän sijan opastusohjelmas: školan jällesgi lapset jatketah kielen opastustu Petroskois da Suomes. Urokoin lizäkse on ainos olluh äijy kaikenmostu dieluo: pruažniekkoi, kižoi, on luajittu suomelazii kahvipidoloi. Opastujat rakkahal yhtyttin kaikkih tiedokilboih da kielikilboih, puaksuh oldih dai ollah voittajinnu. Priäžäl on hyvät ystävät Suomes Juankoskel, Muuruvedel, Säyneises, Nurmijärvel. Kyläskäyndy mollembin puolin auttau kielen opastukses.

Karjalan kieli Priäžän školas

Karjalan kieldy opastetah urokoin jälles, kerhos da fakultatiival. Opastajannu ruadau Nina Petrovna Barmina. Karjalažes gorničas, kus pietäh urokkoi, opastetah lapsii käzineroloih da ruadoloih. Viktoria Mina vedäy kerhuo "Kodimuan tuntijat" jo 8 vuotta. Häi iče omil väil keräi karjalazen gorničan da sie opastau lapsii.

Pienembät lapset kävväh "Pilli"-joukkoh. Lapset puaksuh ežiinnytäh konsertoil, pruazniekoil vahnembien ies. Priäžän mual eletäh jo ammuzis aijos sobuh livgiläizet da lyydiläizet. Mollembii kielii paistah nygöizes aijas.

Tänä kezän elokuul školniekat da opastajat oldih nedälin Suomes "Ilmori"-lyydiluageris opastumas kieldy da karjalan rahvahan neroloi (kuvat 1, 2 da 3. Tämä luageri viritti meile himon opastua mollembii murdehii, tallendua sidä da pidiä elos.