Kui vardoija luonduo?

Opastujat kirjutetah

Myö elämmö nengomas elaijas, konzu pidäy ylen vardoija luonduo. Rahvas kuatah puudu, lijastetah vezistyö da ilmua. Rahvas luajitah mečäs tuldu, hyö ei sammuteta tuldu da meččy palau. Ligahizes vies ei voija eliä kalat. Kuolluh meččy ei voi andua muarjua da gribua. Rahvas hengitetäh ligahistu ilmua. Hyö puaksuh ollah voimattomat. Luonduo pidäy vardoija. Luondo on meijän elaigu.
Sergeev Oleg, 6v kl.

Meijän luondo on čoma da hyvä. Sidä pidäy vardoija. Sendäh gu on moine siändö: Ei pie rikkuo luonduo! Karjalas on äijy järvii, vezistyö. Sendäh gu on moine siändö: Ei sua lijastua vezistyö! Kai elävy kuolou! čomat puut, hyvät tuhjot ... Yhtelläh puut, tuhjot, niityt ollah rikotut, gu ristikanzu ei rubie niidy kaččomah. Sendäh gu on moine siändö: Ei sua kuadua puudu! Ei sua niloittua puudu! Ei sua luadie paluo! Ei sua lykätä jiännöksii! Mečäs ollah zvierit. Niidy pidä vardoija. Sendäh gu on siändö: Ei sua kävvä ohotale keviäl! Ei sua tabailla harvinastu meččyelättii! Pidäy kunnivoittua kaikkie luonduo!
Sergejeva Julia, 6v kl

Nygöi meijän mual on äijy zavodua da fuabrikkua. Hyö lijastetah vetty da ilmua. Meččy on luonnon oza. Meččyruadajat kuatah äijy meččiä. Sih sijah rahvas istutetah uuttu meččiä. Mečäs ei piä luadie tuldu, štobi ei palais meččy. Mečäs ei pie lykätä stoklu astiedu. Konzu päiväine rubieu pastamah täs stoklazes voi syttyö palo mečäs. Mečäs ei sua kiškuo kazvoksii. Meččiä pidäy hoidua da puolistua.
Sakevič Jul'a, 6v kl

Kaikil rahvahil pidäy vardoija luonduo. Tänäpäi on äijy fabrikkua da zavodua, kudamat lijastetah ilmua. Nygöi on kevät. Lumi sulau. Puuloil kazvettih lehtenkannat. Pidäy istuttua uvvet pienet puut. Konza mennäh meččäh, ei sua lykätä oksua. Kezäl, konzu on räkki, mečäs ollah palot. Konzu puu palau, täl paikal kaksi vuotta ei kazva nimidä. On organizatsiet kudamat sammutetah palot. Mečäs on äijy zvierii. Keviäl net annetah pienii poigazii. Ei sua kävvä ohotale. Mečäs ollah taivahankarvaizet järvet. Ei sua lijastua vezistyö. Rahvahil pidäy luadie mostu organizatsiedu, kuduat vardoijah luonduo.
Nikulina Aleksandra, 6v kl