Ruado Nuožarven školal

Škola

Nuožarvi on vahnu karjalaine kylä. Enzimäine škola (kuva) tiä zavodi ruadua vuvvennu l882. Silloi školas opastui 15 hengie. Enzimmäizenny opastajannu oli Grigori Širotin. Škola ruadoi vahnas karjalaizes talois vuodessah 1960.

V. 1960 srojittih uuzi rakennus (kuva). Lastu opastui školas äiiy. Opastujii tuli lähikylis: Kaskesniemes, Honganual, Mikkelis, Salmispäi, Mangalpäi da muis kohtis. Pidi srojie uuzi taloi, kus lapset elettih nedälil - školan internuattu. Sie eli läs 120 hengie. Nygöi täs talois on Nuožarven škola.

Paavo Lukin, tundiettu karjalaine kirjuttai, sežo ruadoi opastajannu Nuožarven školal. Hänen kunnivokse uvven školan seinäle on riputettu mustolaudu (kuva). Toizes kuvas lapset pruaznuijah 125-vuodehistu školua.

Karjalan kielen opastus

V. 1989, konzu Karjalas zavodittih opastua karjalan kieldy, školas hedi zavodihes karjalan kielen opastamine. Ei olluh silloi opastuskniigoi da metodiikkoi, vai oli suuri himo jättiä eloh oma kaunis karjalan kieli. Opastettih kieldy Nina Barmina da Lidia Jevsejeva. Zavodittih opastundu algukluasois, a nygöi kieldy opastetah vanhembilegi.

Lidia Jevsejeva nygöi on jo penziel, ga ylen äijän ruodau kielen nostattamizeh niškoi. Vie ruadajes häi yhtes toizien opastajienke luadi opastuskniigoi, avvutti kiändiä Bibliedy karjalan kielel. Paiči kielen urokkoi häi opasti lapsii kudomah koukkuizel, visivoimah, pajattamah karjalaizii pajoizii da plässimäh. Ei ni nygöi ole joute - kävyy kluubah pajattamah "Koivune" pajojoukkoh, opastau naizii luomah da kudomah kangastu.

Gorničču

Nygöi školas avattih Karjalaine gorničču -kluassu, kus lapsil pietäh urokkoi, pruazniekkoi. Sie vastatah gostii. Gostih niškoi lapset pastetah piiraidu da keitetäh samvuaru.

Karjalan kieli on ylen bohattu da čoma. Tatjana Jelisejeva iče tiedäy ylen äijän zuakkunua, runuo, sananpolvie, arbaitustu da opastau lapsiigi. Häi yhtel aigua oli sežo karjalan kielen opastajannu. On ylen nerokas da vessel ristikanzu.

Pienien lapsienke hätken ruadoi Nina Tarakanova lapsien päivykois. Mittumii čomii pajoloi hyö ozutettih konsertois!

Lapset hyväl mielel ozutetah omii neroloi kyläpruazniekois kluubas. Dai školah puaksu kučummo vahnembii, buaboloi, muamoi da tuattoi. Lapset ajeltah muih kylih da Suomeh.