Tiä lövvymmöDessoilu on Petroskoi-Suojärvi tien varrel, 70 km Petroskoispäi da 60 km Suojärvelpäi.