L'udmila Pupulainen

L'udmila PupulainenLopin Petroskoin valdivoyliopiston. Ruan Dessoilan školas jo 16 vuottu. Ezmäi opastin lapsil venĀ“an kieldy da kirjallizuttu. Nygöi olen karjalan da suomen kielen opastajannu. Olen roinnuhes karjalazes perehes, kazvoin karjalaizien keskes. Pienessäh pagizen karjalakse, ku se on muaman kieli. Opastan lapsii pagizemah karjalakse, avvutan heile kerätä tiedoloi omas kodirannas, karjalaizien elaijas, perindölöis da tavois. Meijän školas vie on lapsii, kudamat maltetah paista karjalaksi da tahtotah kannattua muaman kieldy