Ol'ga Kiveleva


Olen karjalan kielen opastai. Olen rodivunnuh Dessoilas. Opastan kieldy kolme vuottu. Lopin Petroskoin Valdivon Yliopiston itämerensuomalazien kielien ozaston. Minun oma mua on Dessoilu. Täs minul eläy muamo dai buabo. Omas perehes on 2 tytärdy da mies.

školas opastan karjalan da suomen kieldy 5-9 luokis. Vie ruan kul'tuurukois, kirjastos. Sie on naizien ryhmä, kudai šeikuiččou Dessoilan ongelmii. On idei luadie školas joukko, kuduas rubiemmo opastumah kieldy da vie luajimmo ozutteluloi omal kielel.