Taulukkočotaičendu

Taulukkočotaičendan idei on käyttiä hyväkse laskendupinnan kaksiulottuvutta yhtenjyttyöh gu kirjanpidäjät ainos ollah käytetty. Kačommo nygöi, kui toimiu OpenOfficen Calc taulukkočotaičenduohjelmu.

Čotaičendu taulukos

Kuvan taulukos on opastujien nimii da heijän školatovestuksien numeroloi.

Openoffice Calc taulukko

Taulukon sarakkehet ollah nimitetyt kirjaimil A,B,C,... da rivit numeroil 1,2,3,... Taulukon ruuduloih viitatah kirjain-numero puaroil. Ruuvus A7 olijan opastujan arvosanoin keskiarvo lasketah kirjuttamal ruuduh F7 kuavu =SUM(B7:E7)/4. Samah luaduh voizimmo laskie sen kuaval =AVERAGE(B7:E7). Kuavu B7:E7 tarkoittau rivii, mi algau ruuvus B7 da jatkuu ruuduh E7 suate.

Abutaulukkoh on laskiettu samas opastusainehes annettuloin arvosanoin keskiarvot, =AVERAGE(B4:B21) i m.i.

Kaksi abutaulukkuo

Taulukkočotaičenduohjelmas on summan ližäkse äijy muudugi funktsiedu, midä voijah soveldua taulukkoh. Toine abutaulukko on ezimerki ehtollizen funktsien käytös. Ruuvus B30 olii kuavu =COUNTIF(D4:D21);5) laskou sarakkehes D olijoin viidozien lugumiärät. Silleh täh abutaulukkoh on laskiettu biolougien arvosanoin jagavundu. Taulukkočotaičendan gruafiekku Taulukkočotaičenduohjelmis on välinehet laskendan tuloksien gruafizeh ezittämizeh. Ezimerkikuvat ozutetah abutaulukkoloin tulokset pačasdiagrammoinu. Äijy muudugi diagrammiluaduu on suadavannu, ezim. piiraidiagrammu, täs kuvas.

Pačasdiagrammat

Karjalan rahvahat piiraidiagrammannu