Algusanat

Tiedotehniekku on nygözis ruadolois perusruadovehkeh. Ainos vai puaksumbah hengikohtallisten azieloingi hoijos pidäy tiedotehniekkua da joudoaijalgi rahvahat tahtotah tiedotehniekkua käyttiä huvikse da hyövykse. Erähät mainitah "tiedoyhteiskundua". Ollougo sie tieduo, informatsiedu libo bittie, yksikai tiedotehniekku kuuluu nygözeh elaigah.

Maltetahgo karjalazet tiedotehniekkua? Tiettäväine, monet maltetahgi, a vaiku ven'akse libo suomekse. Duumaičen, gu tämä on ylen huono dielo - se andau ellendiä ku karjal on vai endizien aijoin kieli. Gu nygöi ei ruavos voinne karjalakse paista, tulijas aijas karjalakse ei voi paista ni kois. Tämän tekstan piätavoitehennu on tovestua, gu karjalan kieli pädöy tiedotehniekkah, da mindäh ei toizihgi nygözih tarbehih.

Tämä tekstu ozuttelou ezimerkilöinke erähii yleizii tiedotehniekan sovelduksii, kudamii ollah tekstankäzittely, kuvankäzittely, taulukkočotaičendu, tiedokannat da Internetan käyttö. Kai nämmä ezimerkit voi ruadua tekstah liittyjäl cdromal. A pidäy sanuo, gu tekstu on ylen lyhyt da sendäh tämä tekstu yksin ei ole pättävy ičekseh opastundah niškoi, ga voi pädie kuhkutuksekse opastumah opastajanke libo käzikirjoinke.

Tämän materjualan luajindas minuu ollah avvutettu monet ristikanzat. Enzimäzii ezimerkilöi anglien kielel minul luadi Tatjana Sigovtseva muasterin projektannu. Cdroman luadimizes minuu avvutti Konstantin Hyppönen - häi luadi enzimäzet Linuxan karjalankielizet näppäimistöazetukset. Suuri passibo kielen kohendamizes kuuluu Leena Bogdanovale da hänen opastujile, Irina Paškova, Kat'a Jakovleva, Irina Petrova da Larissa Utkina. Minun omah ruadoh mahton andoi Suomen Kulttuurirahaston Artturi da Aina Heleniuksen rahasto, kaikile heile suuret passibot.