I. Opastundumaterjualua

 1. Opastundukirjat:
 2. Kieliopit:
 3. Sanakirjat:
 4. Harjoituksii
 5. Lugiettavua
  Oma Mua, opastajat.net/luvekkua opastajat.net/forum KKS:n kirjulaukku, Nuoren Karjalan laukku, Exlibris
 6. Kuunneldavua karjalakse:

II Opastundu

 1. Opastajanke kontaktas Kaikkii paras olis rodivuo pereheh, kudamas paistah karjalakse. Libo paikkukunnale, kudamal ruadau kielipezä, libo kus školas opastetah karjalan kieldy. Aiguzennu voi mennä yliopistoh (Petroskoi, Jovensuu) Suomes vikse karjalan kieldy voi opastuo mintahto ainehen opastui, a Petroskois vaiku kielenopastui (mugago?) Erähil paikkukunnil on ruavahien opistoloi, kudamis voi opastuo karjalan kielen alguloi, nenga kymmenen paikkukunnal (kačo http://opastajat.net/forum:as). Karjalan liitol on kursiloi talvel i kezäl.
 2. Opastajanke internetači Kommunikatsiitehnolougii andau mahton loittonopastukseh. Täs voi käyttiä piäl luvetelduloi opastundumaterjualoi, libo midä opastajan omas piäs ollou. Suuri hyödy opastajas on tavoittehellizus da opastundukuri. Ku opastundas pidänöy maksua, sit opastajangi pidäy vähäzen opastustu suunnitella da opastajan ruadua, ku suas hyövyn dengas. Kommunikatsiitehnolougii rippuu internet-yhtevyksien da opastajan da opastujan tiedokonehresursois. Vaihtoehtoloi Opastui voi olla yksin, libo opastuijoukko kluasas. Ga sit pidäs olla telefon kovaiänizenke.
 3. Internetači opastussistiemas Nengostu sistiemua vikse vie ei ole. Ideju täs on, ku ohjavo-ohjelmu Moodle, eFront libo mitah muu, haldivoiččou opastundan eistymisty da tariččou tehtävii sen mugah, voi automuattizesti tarkastuagi. Sistiemu tuou opastundah kurin da voi i andua tovestuksen läbikäyndäs. Voi olla libo ei olla opastai.
 4. Ičeopastundu internetači Ku muudu ei olle, ku himo opastuo, voi yksingi opastuo. Ku muudu opastundumaterjualua ei olle, voi käyttiä piäl luvetelduloi internetas löydyjii materjualoi. Ku tiedokonehes ollou Java, voi kaččuo tiedokonehharjoituksii. Ku tiedokonehes ollou Firefox libo muu Ogg Vorbisua ellendäi livain, koi kuunnella iändämisnäyttehii. Luvettavuagi on äijän, Oman Muan libo Vienan Karjalan tiluamal suittuu kaiken aigua uuttu.