Vahnu Anus

Anus on ylen vahnu Karjalan linnu. Jo vuvven 1649 konzu ven'alaine mies Nikolai Ozeretskii matkusteli Karjalas, Anus oli jo suuri linnu. Kaksi kerdua vuvves tiä piettih jarmankoi: pakkaskuun 6. päivänny da syvyskuun 8. päivänny. Jarmanku oli vai yhten päivän. Myödävänny oli kaikenjyttymiä tavarua, niidy tuodih kaikis hieruloispäi. Oli pellol kazvatettuu dai mečäs suaduu. Reboin nahki oli hinnois. Myödih puutavarua da hiildy. Silloi vualazil jogiloil kupsat luajittih mel΄ničät, kus jauhottih da pilattih parzii lavvoikse. Aijän tavarua karjalazet viettih Piiterih.

Anus-joves poikki äijäs kohtas oli luajittu sillat. Net sillat oli luajittu sangeis parzis. Sildu oli sivottu randoih lujil nuoril da virui vien piäl. Konzu pidi laskie laivu, yksi sillan agju piästettih, sit sivottih endizelleh sih sijah.

Anukses oli silloi kolme kivisty kirikkyö da vie viizi puuhistu. Ližäkse vie oli n΄elli časounua. Vie tämä matkumies sanelou, kui puutui häi školah. Köyhäs pienes kodižes istuttih laučoile pitkäs stolas ymbäri tyttözet da brihaččuzet, lugiettih hyö ABERIi da kirikön kniigoi. Opastai omas ruavos sai ylen pienen palkan. Muga elettih meijän died΄oit.