Tarkastusruado III luokku

Luve da kiännä sanat

yksi
kolme
seiččie
kuuzi
kaksitostu
kaheksatostu
kolmekymmen
tuhat
sada
nellisadua
viizikymmen kaksi
yheksäkymmen kolme
kolmetostu
kymmene

Korjua, ken mi on?

Vezi on…….helevy
Reboi on…..magei
Mehu on…..viizas
Lambi on…..villaine
Kuppi on…. lämmin
Paidu on…..kaunis
Konsonantu on….syvä

Lope virkeh

Minun nimin on……
Minä olen roinnuhes…...
Mina opastun…….
Mina pagizen…..kielel
Enämbäl kaikkie mina suvaičen……
Minä tahtozin ruadua…...
Gu minul olis tukku dengua, minä……
Pienenny minä olin…...
Minä suvaičen…...

Sellitä sanat

vuvvenaijat:
kuut:
puut:
sovat:
astiet:

Pane oigieh muodoh

Minä suvаičen (kala).
Pihas kazvau čoma (koivu).
Egläi myö vuotimmo (sinä).
Died'oi lähti (laukku).
Buabo eläy (Karjala).
Huomei Nina lähtöy (kino).