Kižat (5-6 luokat)

1. Tävvendä virkehet

Kylän tagan pellot.
Died´oin kodi rannan luo.
Tuatto koin.
Muamo sukat.
Velli käin.

2. Ližiä kirjain kunne pidäy

suvaia
elotua
nauguo
keitiä
myvä
kunella
sottua
heruo
ituo
naia

3. Tävvendä virkehet

…. ehty, nenga meni päivy.
Tyttöine …. mittumat magiet ollah kazvokset.
…. äijy vuozi sadua.
Hierun rahvas ….. yhteh joukkoh.

4. Tävvendä virkehet

Tuli čoma -------------------
Päiväine jo ei lämmitä -----------------
Taivas on -------------
Puaksuh --------------
Pihal on -------------
Toiči huondeksil luhtat -------------

5. Luaji sana kirjaimis

1. u v t a v
2. e i t i k
3. n o u a s
4. t a u o s
5. a t o a p s u
6. z i e u o s

6. Elättien iänet

Lövvä sana, kui elätti iändelöy.
-----t--
--č-----
---ä---
h------

7. Kohenda virkehet

Ongittamah brihačut lähtiettih järvele.
Pastoi räkki päiväine oli ylen.
Vedeh lykättih onget brihačut.
Kerras näykännyh kala ei.
Peräs pilvestyi, nouzi tuli kodvazen jyrähtih.
Vihmaine rubei čipettämäh.
Da lähtiettih kodih onginiekat kastuttih.

8. Tävvendä virkehet

Minun velli Saša ( ) yliopistos. (viruu opastuu, juoksou)
Saša on minun armas velli, häi ainos ( ) minuu. (seizou, ellendäy, jaksavuu)
Myö hänenke puaksuh ( ) toine toizelluo gos´tih. (pyhkimmö, varuammo, kävymmö)
Puaksuh myö ( ) omii lapsusvuozii. (mustelemmo, jaksavummo, virummo)

10. Tävvendä sanat (yksikön 3. persounah)

Vuot ---
--- rieu
-- ze --
-- däy
-- jat –
-- be –
-- de –
-- dau

11. Eči sanat astujen oigieh, hurah, yläh, alah

paypoau*
goyaztn*
iutjutau
zptakagu
oeitučra
mlmtačou
boeöauut
eunyjaas

12. Muuta verbit oigieh persounah

Minä elämmö täs kois.
Kezäl heiny kuivuan terväh.
Minun sizär hyvin ruatto.
Died´oi pagizen vai karjalakse.
Lapset elostat pihal.
Buabo joga suovattua pastau piiruadu.
Minä suvaičet piirustua.

13. Lövvä joukkoh kuulumatoi sana

Astuu, ajau, opastuu, kylböy
Kävelöy, leikkuau astuu
Čuruau, hiihtäy, eläy
Ozuttau, kaivuau, istuttau

Vastavukset

1.

Kylän tagan ollah pellot.
Died´oin kodi seizou rannan luo.
Tuatto kohendau koin.
Muamo ombelou sukat.
Velli satatti käin.

2.

suvaija
elostua
n´auguo
keittiä
myvvä
kuunella
soittua
hieruo
istuo
naija

3.

1. Tuli ehty, nenga meni päivy.
2. Tyttöine oppi mittumat magiet ollah kazvokset.
3. Meni äijy vuozi sadua.
4. Hierun rahvas kerävyttih yhteh joukkoh.

4.

Tuli čoma sygyzy.
Päiväine jo ei lämmitä muadu.
Taivas on harmai.
Puaksuh vihmuu.
Pihal on vilu.
Toiči huondeksil luhtat ollah jiäs.

5.

Tuvva, itkie, sanuo, astuo, opastau, seizuo.

6.

Pajattau
Hačattau
Bliämiy
Haukkuu

7.

Brihačut lähtiettih ongittamah järvele.
Päiväine pastoi oli ylen räkki.
Brihačut lykättih onget vedeh.
Kala kerras ei näykännyh.
Kodvazen peräs pilvestyi, jyrähtih, nouzi tuli.
Rubei čipettämäh vihmaine.
Onginiekat kastuttih da lähtiettih kodih.

8.

Minun velli Saša opastuu yliopistos.
Saša on minun armas velli, häi ainos ellendäy minuu.
Myö hänenke puaksuh kävymmö toine toizelluo gos´tih.
Puaksuh myö mustelemmo omii lapsusvuozii.

10.

Vuottau
šuorieu
pezehes
piirdäy
pajattau
ombelou
kuundelou
andau

11.

Kaččou, astuu, ajau, ombelou, nagrau, ozuttau, menöy, pajattau,pagizou, peittyy

12.

Minä elän täs kois. Kezäl heiny kuivuau terväh. Minun sizär hyvin kudou. Died´oi pagizou vai karjalakse. Lapset elostetah pihal. Buabo joga suovattua pastau piiruadu. Minä suvaičen piirustua.

13.

Astuu, ajau, opastuu, kylböy
Kävelöy, leikkuau astuu
Čuruau, hiihtäy, eläy
Ozuttau, kaivuau, istuttau