Kižoi

luadi Ol'ga Nikitina

 1. Eči dorogu Kotkatjärves Petroskoih, kudual summu on 20.
  Ты должен добраться из Коткозера в Петрозаводск, набрав при 20 баллов.
  Etsi tie Kotkatjärvestä Petroskoihin, jolla lukujen summa on 20.

 2. Sano yhtel sanal, midä tarkoitetah kai rivin sanat:
  Назови, одним словом предметы в каждой группе:
  Sano yhdellä sanalla, mitä rivin sanat merkitsevät:

  očču, korvu, huulet, leugu, tukat, ripsi, kulmu, šokku, kieli;
  suogriba, vahalaukku, rouskusieni, valgeigriba, oravangriba;
  mustu, harmai, maksankarvaine, kelduruspakko, vihandu, keldaine;
  kuppi, pavaričču, staučču, veičči, šorpikku, kauhu, rengi;
  mehu, kuori, juusto,pudro, ruahto,nižuine, keitos, jauho;
  sukat, peredniekku, kindahat, paikku, paidu, räččin, turki;
  hirvi, ilves,nieglikko, pedru, ahmoi, mägry, mygry;
  myöjy, merimies, ombelii, paimoi, pastai, kalastai, keittäi;

 3. Pidäy löydiä 12 puuloin da 9 muarjoin nimie. Liiku oigieh, hurah, yläh, alah.
  tmоhgbkqnkl'onad
  pajuabuvivagoia
  dfmjxluzimuur'oi
  tuomiapingguhez
  zlkoivuhl'ajhohh
  lehtikuuziufitf
  apedäitoppolivt
  tpgarbalojmano
  eywqdtiifhotegi
  must'oiunfhiggjv
  rjraoerdlsegdfk
  tjldrnropadpaqu

 4. Ližiä vokalit da kohenda tekstu.
  Подставь гласные, составь текст.
  Lisää vokaalit ja korjaa teksti.

  Yht(-)n puolen otti koir(-), toizen kaž(-). Juattih kaž(-) sen juablokk(-)n. Kač(-)tah r(-)ppuu puul juablokk(-). Kaž(-) san(-)u koir(-)le, ole h(-)vä tabua tai juablokk(-). Otti koir(-) juablok(-)n da andoi kaž(-)le. Yht(-)n kerran ast(-)ttih meč(-)n tr(-)ppua myö kaži da koir(-).

 5. Mit sanois tarkoitetah magiedu, maidohistu libo kalahistu?
  Найди из предложенных слов рыбную, сладкую и молочную еду?
  Sano, mitkä sanat tarkoittavat makeaa, maitoista ja kalaista?

  kannates, kurniekku, ruahto, zuahari, juusto, mehu, kefiiru, kala, n'amu, liemi, maido, piirai, sliuhku, pesku

 6. Sanele, mittuine on škol'niekan päivykuri. Midä ruat huondeksel, päiväl, illal da yöl?
  Составь режим дня школьника. Напиши, что ты делаешь утром, днем, вечером и ночью?
  Kerro, millainen on koululaisen päiväjärjestys. Mitä teet aamulla, päivällä, illalla ja yöllä?

  opastun, keriän školarepun, voimistelen, astun školah, syön, luven kniigan, astun kodih, nouzen, maguan, kižuan, jaksan sovat, menen laukkah.

 7. Tunnusta peittokirjutuksen sanat!
  Составь слова по фигурам и переведи их!
  Tunnista salakirjoituksen sanat!

  koodi:
  /:+-\*=^0#%
  otnmNuAkMaT

  ^#+#:
  ^*^#:
  ^*--*
  :*^#:
  ^#++#

  :*#::/
  /::*#:
  ^*/^#:
  +*^^**

 8. Tunnusta perusnumerualat da jälletysnumerualat!
  Разрежь и распредели количественные и порядковые числительные.
  Tunnista perusluvut ja järjestysluvut!

  Äijygo?Äijäsgo?
  kaheksaskaheksastostu
  viijesenzimäine
  viizitostukuuzi
  toinenelli
  kolmasyksi
  seiččiekymmenes
  yheksästuhat

Vastavukset. Ключи к упражнениям. Vastaukset.

 1. Eči dorogu Kotkatjärves Petroskoih, kudual summu on 20.
  Ты должен добраться из Коткозера в Петрозаводск, набрав при 20 баллов.
  Etsi tie Kotkatjärvestä Petroskoihin, jolla lukujen summa on 20.

  Kotkatjärvi – kaksi, yheksä, kuuzi, kolme - Petroskoi

 2. Sano yhtel sanal, midä tarkoitetah kai rivin sanat:
  Назови, одним словом предметы в каждой группе:
  Sano yhdellä sanalla, mitä rivin sanat merkitsevät:

  ristikanzu;
  sienet da grivat;
  värit;
  astiet;
  syömine;
  sovat;
  meččyelätit;
  ammatit;

 3. Pidäy löydiä 12 puuloin da 9 muarjoin nimie.
  Puut: koivu, paju, kuuzi, huabu, tuomi, lehtikuuzi, pedäi, toppoli, leppy, kl'ona, pihl'ai, niinipuu.
  Muarjat: vagoi, muur'oi, mandžoi, garbalo, must'oi, juomoi, or'hoi, buolu, lindoi.

 4. Ližiä vokalit da kohenda tekstu.
  Подставь гласные, составь текст.
  Lisää vokaalit ja korjaa teksti.

  Yhten kerran astuttih mečän troppua myö kaži da koiru. Kačotah rippuu puul juablokku. Kaži sanou koirale, ole hyvä tabua tai juablokku. Otti koiru juablokan da andoi kažile. Juattih kaži sen juablokan. Yhten puolen otti koiru, toizen kaži.

 5. Mit sanois tarkoitetah magiedu, maidohistu libo kalahistu?
  Найди из предложенных слов рыбную, сладкую и молочную еду?
  Sano, mitkä sanat tarkoittavat makeaa, maitoista ja kalaista?

  magei: zuahari, n‘amu, mehu, pesku, piirai
  maidohine: kannates, ruahto, juusto, kefiiru, maido, sliuhku
  kalahine: liemi, kala, kurniekku

 6. Sanele, mittuine on škol'niekan päivykuri. Midä ruat huondeksel, päiväl, illal da yöl?
  Составь режим дня школьника. Напиши, что ты делаешь утром, днем, вечером и ночью?
  Kerro, millainen on koululaisen päiväjärjestys. Mitä teet aamulla, päivällä, illalla ja yöllä?

 7. Tunnusta peittokirjutuksen sanat!
  Составь слова по фигурам и переведи их!
  Tunnista salakirjutoiksen sanat!

  koodi:
  /:+-\*=^0#%
  otnmNuAkMaT

  ^#+#:
  kanat
  ^*^#:
  kukat
  ^*--*
  kummu
  :*^#:
  tukat
  ^#++#
  kanna

  :*#::/
  tuatto
  /::*#:
  ottuat
  ^*/^#:
  kuokat
  +*^^**
  nukkuu

 8. Tunnusta perusnumerualat da jälletysnumerualat!
  Разрежь и распредели количественные и порядковые числительные.
  Tunnista perusluvut ja järjestysluvut!

  Äijygo? кaheksatostu, nelli, viizitostu, kuuzi, yksi, seiččie, tuhat. Äijäsgo? кaheksas, enzimäine, toine, viijes, kolmas, kymmenes, yheksäs.