TARKASTUSRUADO

1.Ozuta vardalot da pane üks.I,II persoonah da mon. III persoonah

Kaččuo

Sanella

Paista

Avata

Keksi virkeh niilöin verbinke.

…………………………………………………………………………………………………………

2.Pane verbit oigieh muodoh

Tuatto (valella)……………..vavot.

Hüö (uskaldua)…………………..avvuttua meidü.

Sinähäi (valmistua)……………….. repun matkah.

3. Luaji mallin mugah

Malli: kandua( kanna-, kanda-)

En kandanuh

Hüö ei kannettu

Juosta ………………. peittüö ……………….kehittiä ………………… lugie……………………

…………………. ………………… ………………………. ………………………

…………………….. ……………………. ……………………… ……………………….

TARKASTUSRUADO

1.Ozuta vardalot da pane üks.I,II persoonah da mon. III persoonah

Kaččuo

Sanella

Paista

Avata

Keksi virkeh niilöin verbinke.

…………………………………………………………………………………………………………

2.Pane verbit oigieh muodoh

Tuatto (valella)……………..vavot.

Hüö (uskaldua)…………………..avvuttua meidü.

Sinähäi (valmistua)……………….. repun matkah.

3. Luaji mallin mugah

Malli: kandua( kanna-, kanda-)

En kandanuh

Hüö ei kannettu

Juosta ………………. peittüö ……………….kehittiä ………………… lugie……………………

…………………. ………………… ………………………. ………………………

…………………….. ……………………. ……………………… ……………………….


TARKASTUSRUADO

1.Ozuta vardalot da pane üks.I,II persoonah da mon. III persoonah

Kaččuo

Sanella

Paista

Avata

Keksi virkeh niilöin verbinke.

…………………………………………………………………………………………………………

2.Pane verbit oigieh muodoh

Tuatto (valella)……………..vavot.

Hüö (uskaldua)…………………..avvuttua meidü.

Sinähäi (valmistua)……………….. repun matkah.

3. Luaji mallin mugah

Malli: kandua( kanna-, kanda-)

En kandanuh

Hüö ei kannettu

Juosta ………………. peittüö ……………….kehittiä ………………… lugie……………………

…………………. ………………… ………………………. ………………………

…………………….. ……………………. ……………………… ………………………