Karjalazet kirjuttajat.


P'otr Semenov.


Tavoittehet:


Laittehet:


Meno


 1. Tervehdus: Terveh teile.

Kenbo häi on da midä on kirjutannuh?


 1. Enzimäi luvemmo hänen runon, kudaman häi kirjutti V. Brendojevan mustokse " Nouzemu ". Avakkua omat kniigat sivul 7. Luvemmo da kiännämmö.'

Mis on pagin täs runos? 1. Nügöi müö tiijämmo, kenbo on P'otr Semenov.

Pagizemmo hänen kerdomukses " Dengukukkaro".


 1. Kačokkua taulule. Taulul on ristikkö; da teile pidäü arvata se.

RISTIKKö1

d


2

1 s

e

m

o

i


3

r

a

n

n

a

l


5g

pu6

k

i

r

i

k

k

ö

h


iuE


tkV


ekO


raN


ir

h


7

o

z

a

s

Vastakkua küzümüksih:

  1. Kus oldih dengat?

  2. Kenbo oli kukkaron izändü?

  3. Kus Oleša löüdi kukkaron?

  4. Kunne enzimäi Oleša tahtoi andua dengat?

  5. Kunne Oleša puaksuh ajeli?

  6. Midä tahtoi ostua Semoi?

  7. Mis ei pagie omas elokses?


 1. Nügöi ühtes luvemmo vie ühten kerdomuksen, kudaman P'otr Semenov kiändi karjalakse " Saldatan kelloine ".


 1. Luajikkua 3 küzümüstü tekstah " Saldatan kelloine" 1. Opikkua ozuttua pieni ozutelmu:


 1. Müö tutustuimmo P'otr Semenovanke.

Nügöi kenbo teis vois vastata urokan küzümükseh:

Kenbo on P'otr Semenov da midä häi on kirjutannuh?


 1. Kois teile pidäu kirjuttua ainehkirjutus:
Aihe: Karjalazet kirjuttajat. P'otr Semenov.


Tavoittehet: Tutustuo karjalazen kirjuttajanke. Sanella hänes, hänen elokses da midä on kirjuttanuh. Paista hänen kerdomuksis, mis kirjutti da mittuine aihe on tärgevin kerdomuksis.


Laittehet:Kirjuttajien kuvat ( ozuttua toizien karjalazien kirjuttajien kuvii: V. Brendojevan, Armas Mišin, Jakko Rugojevan), ozuttua P'otr Semenovan kniigat ( "Ruadajat", " Ildazen vuottajes", " Puhtasjärven Maša".


Urokan meno

 1. Tervehdus: Terveh teile. Istavukkua. Tänäpäi urokal muö rubiemmo pagizemah uhtes karjalazen kirjuttajanke P'otr Semenovah näh.

Jälles tädä urokkua pidäu vastata täh küzümükseh: Kenbo häi on da midä on kirjutannuh?


 1. Enzimäi luvemmo hänen runon, kudaman häi kirjutti V. Brendojevan mustokse " Nouzemu ". Avakkua omat kniigat sivul 7. Luvemmo da kiännämmö. Mis on pagin täs runos?


 1. Uhtel opastujal pidi kois valmistua kerdomuksen P'otr Semenovas. Kuundelemmo, Midä Tasa vois sanuo meile P'otr Semenovas. Toizile pidäü avata tetratit da kirjuttua lühüöh tiijot kirjuttajas.


 1. Nügöi muö tiijämmo, kenbo on P'otr Semenov. Pagizemmo hänen kerdomukses " Dengukukkaro". Midä tuö voizitto sanuo Olešas? Mittuine häi oli?

Midä tuö ruadazitto, gu löudäzittö dengukukkaron? 1. Kacokkua taulule. Taulul on ristikkö da teile pidäu arvata se.

Vastakkua küzümüksih:

  1. Kus oldih dengat?

  2. Kenbo oli kukkaron izändu?

  3. Kus Oleša löudi kukkaron?

  4. Kunne enzimäi Oleša tahtoi andua dengat?

  5. Kunne Oleša puaksuh ajeli?

  6. Midä tahtoi ostua Semoi?

  7. Mis ei pagie omas elokses?


 1. Nügöi uhtes luvemmo vie ühten kerdomuksem, kudaman P'otr Semenov kiändi karjalakse " Saldatan kelloine ". Kui Saldattu opetti akkua da miksi häi andoi muzikale kellozen? Oligo muzikku viärü?


 1. Luajikkua 3 küzümüstü tekstah " Saldatan kelloine" 1. Luajikkua pieni ezitelmü: 2 saldattua opetetah akkua da ukkua.


 1. Täl urokal muö tutustuimmo P'otr Semenovanke. Nügöi kenbo teis vois vastata urokan küzümükseh: Kenbo on P'otr Semenov da midä on kirjutannuh?


10. Kois teile pidäu kirjuttua ainehkirjutus: Midä tüö ruadazitto, gu löudäzitto dengukukkaron? Hüvingo luadii Oleša? Ongo häi huvä ristikanzu?