Muaman vägi

Olga Kiveleva

Mittuine sulavu sana, muamo! Sulavu, konzu iče sanot; sulavu, konzu sinule sanotah. Sinä roittos da elät tämän sananke sydämes - en ni ajattele, mittuine tärgei sana se on omale muamale. A konzu minul ičel rodih tytär, kui minä vuotin konzu häi sanou minule: "Muamo".

Äski sit minä rubein ellendämäh, mi tämä on "lapsi da muamo", mittuine yhtevys on heijän välil. Sit ellendin kui häi pidi huoldu, min äijän se otti vägie, mi äijy hyviä on elaijas, konzu sinul on lapsi, da min äijän on huoldu. Pidäy luadie omua iččie parembakse, kazvua, kehittyö, pidäy andua lapsele vai hyviä. Puaksuh duumaičet, kui oma muamo luadi sen libo tämän, otan hänen nerot käyttöh.

Toiči muamo itki minun täh. Nygöi duumaičen, kuibo opastua lastu nenga, gu ei pidäs itkie ičele. Luvin äijy kniigua, äijän tiijän nevvuo, ga yksikai, elaigu on eriluaduine, toiči ei tävvy aigua, ei voi tirpua. Äijy midä on piäs, nenga pidäy luadie, nenga ei pie sanuo, nenga pidäy lugie da nenga kižata. A minul on piäs ainos vai yksi mieli: "pidäy enämbi suvaija". Toratah lapset libo itkietäh, oldaneh päivykois, sydämes ainos "suvaičen teidy, ylen äijäl". Tiijän vai tämän: Ei sua sanuo nikonzu: "Minä sinuu enämbi en suvaiče". Lapsel ei pie tiediä nikonzu, gu suvaičus voi kuolta. Ei pie kuulta nengomii sanoi, niilöi ei pie sanuo nikonzu.

Suvaikkua omua muamua kaikel sydämel da ozuttakkua hänele oman suvaičuksen, se on ylen tärgei muamale, se on hänen vägi.

Anja Gorvat

Minun muamua kučutah Maija. Häi on paras. Häi äbäzöiččöy minuu. Muamal ollah ylen magiet syömizet. Häi äijän ruadau da yksikai ainos avvutau minule. Minä äijäl suvaičen muamua.

Julia Kivel'ova

Minun muamal Galinal on 53 vuottu igiä. Häi on minule tärgevin muailmas. Muamo ylen suvaiččou meidy da suvaiččou paista karjalakse. Häi on ruadai da hyväsanaine ristikanzu. Ylen äijäl händy syvaičen.

Tolja Ivdin

Minun muamua kučutah Ira. Häi on čoma. Hänel on 33 vuottu. Muamo avvuttau minule luadie urokkoi da ainos andau pättävän nevvon. Muamo valmistau magieloi syömizii. Minä da vellet ylen äijäl suvaičemmo händy.

Dasha Balik

Muaman nimi on Marina. Häi on myöjy. Häi on hyvätahtoine. Muamo suvaiččou pajattua karaoke-luaduh, myö kuundelemmo händy. Häi suvaiččou meidy dai myögi händy ylen äijän suvaičemmo.

Paša da Kolja Kulikovat

Muaman nimi on Tatjana Jurjevna. Häi ruadau internuatas da elämmö myö Dessoilas. Huondeksel häi nostattau meidy da valmistau huondesveron. Muamo ylen suvaiččou kukkii da meidy, a myö lahjoitammo hänele kukkii da ozutammo, ku häi on meile tärgevin.

Muamale naizien päivänny

Minun muamo on Dina. Häi opastui Dessoilan školas. Nygöi häi ruadau buhgalterannu rauduzavodas. Muamo suvaiččou pastua piirualoi, tortua da muudu syömisty. Häi on hyvä, čoma. Suvaičen omua muamua.
Nikiforov Saša, 6a

Minun muaman nimi on L'uda. Häi on ylen čoma. Muamo ruadau kulturikois illačunvedäjänny. Häi on armas. Minul muamo avvuttau kaikes, kai maltau. Armas muamo on helevy, huolekas. Ainos otan nevvuo muamal. Suvaičen sinuu, muamo!
Aljona Kozlova, 6a

Minun muamo on Jelena Valentinovna. Häi on 36 vuottu. Häi tuli tänne Vologdaspäi. Häi ruadau kois. Muamo on čoma. Hänel ollah maksankarvazet tukat, mustat silmät, ei ole korgei. Muamo on armas.
Makarov Aleksei, 6a

Minun muamo on kaikis paras. Hänen nimi on Sveta. Häi avvuttau minule luadie urokoi. Muamo on ylen čoma da hyvätahtoine. Minä ylen suvaičen muamua! Naizienpäivänke hyvittelen sinuu! Ole ozakahannu!
Kožejeva Vika, 6a

Minun muamo on Tamara. Häi on minun paras ystävy. Ainos kyzyn hänel abuu da nevvuo. Tahton hyvitellä muamua pruazniekanke! Ylen suvaičen sinuu, armas muamo!
Tarasova Masha