Kirjaimet

Aa, Bb, Čč , Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Šš, Zz, Žž, Tt, Uu, Vv, Yy, Ää, Öö
Luvemmo kirjaimet:
aa, bee, čee, dee, ee, ef, gee, hoo, ii, jii, koo, el, em, en, oo, pee, er, es, šee zee, žee, tee, uu, vee, yy, ää, öö.

Erähien kirjaimienke käytetäh pehmendysmerkii ', kudai kirjutetah kirjaimen jälgeh: t', d', l', n', r', s'.
Ezimerkikse: t'outa, died'oi, vil'l'u, pun'u, or'hoi, Vas'a.

Kirjaimet juatah vokaliloih da konsonantoih.

Vokalit: a, e, i, o, u, y, ä, ö
Konsonatat: b, č, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, š, t, v, z, ž.