Karjalan kielioppi

Nämmä tekstat da harjoitukset perustutah L'udmila Markianovan "Karjalan kielioppih", Periodika 2002. Opastui voi ezmäi kaččuo urokkua, kus ozutetahes siännöt da ezimerkit, da sit siirdyö testuamah omua maltuo. Testat ollah virkehii loukonke: opastujan pidäy kirjuttua loukkoh pättävy sana. Kirjuttajes voi käyttiä näppäimistyö, ku se luadinnou karjalazet merkit UTF-8 koodavuksenke, libo ekruanal nägyjiä "virtualistu" näppäimistyö hiirenke, libo mollembii.

Foneetiekku

Morfeemiekku

Substantiivat

Adjektiivat

Numerualat

Pronominat

Verbit

Adverbit

Abusanat

Sintaksii